Mata Bor Kobecut TCT Max. Material 35mm - Bumi Teknik