Mata Bor Kobecut TCT Max. Material 50mm - Bumi Teknik